ISIDORUS modlitewnik
Dzisiaj jest niedziela, 16. czerwca 2024    
Logowanie | RejestracjaNajnowsze:
Modlitwy codzienne
Akty strzeliste
Nabożeństwa
Mały Katechizm
Modlitwy prywatne
Droga krzyżowa
Pieśni religijne
Litanie
Msza święta
Sakramenty
Poezja
Powrót Powrót
Loretánská litanie Drukuj
środa, 23 kwietnia 2008, 1:21
Dodał: Anna Zavadilová (Agata)
Loretánská litanie vznikla ve 12. století ve Francii, schválil ji papež Sixtus V. Její název pochází od názvu obce, kde byla zvláště oblíbená. Litanie obsahuje 49 mariánských titulů. V Polsku přidává se navíc padesátý - Královno Polska.

opis
opis
autor

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,

Matko Kristova,
Matko církve,
Matko Božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko lásky hodná,
Matko obdivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitelova,
Matko Spasitelova,

Panno nejmoudřejší,
Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,

Zrcadlo spravedlnosti,
Trůne moudrosti,
Příčino naší radosti,
Stánku Ducha svatého,
Stánku vyvolený,
Stánku zbožnosti,
Věži Davidova,
Růže tajemná,
Věži z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Těšitelko zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,

Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného,
Královno nanebevzatá,
Královno posvátného růžence,
Královno rodin,
Královno míru,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.

K: Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Všemohoucný, věčný Bože, dej nám,
svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu
Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost.
Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

Závěr litanie se liší podle období liturgického roku:

V době adventní
K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha svatého.
K: Modleme se: Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování
stalo v lůně Panny Marie člověkem; vyslyš naše pokorné prosby a dej všem,
kdo ji s vírou uctívají jako Bohorodičku, aby jim její přímluva u tebe stále
pomáhala. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

V době vánoční
K: Po porodu, Panno, zůstala jsi neporušená.
L: Svatá Boží Rodičko, přimlouvej se za nás.
K: Modleme se: Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii
za Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať poznáváme, že ta,
která nám zrodila původce života, stále se za nás u něho přimlouvá.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
L: Amen.

V době velikonoční
K: Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja!
L: Neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja!
K: Modleme se: Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
vstal z mrtvých a naplnil svět radostnou nadějí na vzkříšení;
prosíme tě, dej, ať v nás tato velikonoční radost stále roste,
abychom tak jako jeho Matka, Panna Maria, a s její pomocí
šťastně dosáhli plné radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje
na věky věků.
L: Amen.
Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger

Na skróty:

Polecamy:

Stopka wydawnicza:

© 2002-2015 Chrześcijański Portal Świętego Izydora
Patrona Internetu i Internautów, ISSN 1803-1285
Wydawca:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Redaktor naczelny:
Tomasz Adam Kaniewski
Adres redakcji:
Redakcja Portalu św. Izydora,
skrytka pocztowa 59,
57-350 Kudowa Zdrój
Konto bankowe:
Fortis Bank Polska, O/Wrocław
73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
Projekt i wykonanie:


Česká verze Wersja polska

0.03410792