ISIDORUS modlitewnik
Dzisiaj jest sobota, 18. maja 2024    
Logowanie | RejestracjaNajnowsze:
Modlitwy codzienne
Akty strzeliste
Nabożeństwa
Mały Katechizm
Modlitwy prywatne
Droga krzyżowa
Pieśni religijne
Litanie
Msza święta
Sakramenty
Poezja
Powrót Powrót
Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu Drukuj
piątek, 25 kwietnia 2008, 21:52
Dodał: Anna Zavadilová (Agata)
Její dnešní podoba pochází z kláštera sester Řádu navštívení Nejsvětější Panny Marie a pro celou církev schvalil ji Lev XIII. K ni připojil Zasvěcení lidského rodu Srdci Ježíšovu.

Obraz Srdce Ježíšova opis
Obraz Srdce Ježíšova opis
autor
Pane, smiluj se. Pane smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky,
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost Božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
smiluj se nad námi.

K: Ježíši tichý, srdce pokorného,
L: přetvoř naše srdce podle srdce svého.
K: Modleme se :
Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
L: Amen.

Zasvěcení Srdci Ježíšovu
K: Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem:
L: Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.
K: Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
L: proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.
K: Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;
L: Smiluj se nad nimi dobrotivý Ježíši, a přitáhni všechny na své svaté Srdce.
K: Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
L: ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezahynuli hladem a bídou.
K: Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
L: povolej je k bezpečí pravdy a jednotě víry, - aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.
K: Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať za všech končin země zaznívá jeden hlas:
L: Sláva božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky.
Amen.
Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger

Na skróty:

Polecamy:

Stopka wydawnicza:

© 2002-2015 Chrześcijański Portal Świętego Izydora
Patrona Internetu i Internautów, ISSN 1803-1285
Wydawca:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Redaktor naczelny:
Tomasz Adam Kaniewski
Adres redakcji:
Redakcja Portalu św. Izydora,
skrytka pocztowa 59,
57-350 Kudowa Zdrój
Konto bankowe:
Fortis Bank Polska, O/Wrocław
73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
Projekt i wykonanie:


Česká verze Wersja polska

0.02367401