ISIDORUS nowości wydawnicze
Dzisiaj jest niedziela, 14. lipca 2024    
św. Kamila de Lellis, prezbitera
Logowanie | RejestracjaIndeks książek wg autorów Zabawka BogaPokonać szatana. Egzorcysta czy psychiatra?7 Tajemnic Spowiedzi SentencjeCzwarta tajemnica Fatimska?Europo nie możesz żyć bez BogaKomentarz do ksiąg Nowego TestamentuKomentarz do ksiąg Starego TestamentuKomentarz do EwangeliiZobacz pozostałe WydawnictwaRafael TYNIEC WAM Wyd. Karmelitów Bosych ZnakZobacz pozostałe Księgarnie internetoweGloria24.plZobacz pozostałe Księgarnie w miastachCzęstochowa Bydgoszcz Gniezno Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Powrót Powrót
Izydor z Sewilli: "Sentencje"
Kliknij na obrazku

Sentencje Izydora z Sewilli (VI/VII w.) są przystępnym, adresowanym do przeciętnego chrześcijanina wykładem wiary i moralności, jednym z najbardziej znanych i w swoim czasie najchętniej czytanych dzieł łacińskiego średniowiecza. Sentencje to krótkie wypowiedzi o charakterze dydaktycznym i moralizatorskim, pogrupowane przez autora tematycznie: pierwsza księga stanowi wykład wiary, komentarz do Składu Apostolskiego; druga poświęcona jest ideałowi chrześcijańskiego życia, realizowanego przez pielęgnację cnót teologicznych i nawrócenie, przedstawia też wady i zalety; trzecia księga, najbardziej szczegółowa i najbliższa życiu, omawia między innymi powinności różnych osób w życiu prywatnym i publicznym. Sentencje mają charakter bezosobowy, ale czytając je, czujemy w tle obecność mądrego biskupa, kochającego Boga, a przy tym znającego i rozumiejącego ludzi. Również dzisiaj mogą być dla każdego przyjemną i dającą do myślenia lekturą.

Spis treści

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BiBliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

KSIĘGA PIERWSZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1. O tym, że Bóg jest najwyższy i niezmienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. O tym, że Bóg jest niezmierzony i wszechmocny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3. O tym, że Bóg jest niewidzialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. O tym, że Stwórcę należy poznawać, patrząc na piękno stworzenia . . . . . . . . . 34
5. O tym, że niekiedy powinniśmy przypisać Bogu podobieństwo do nas . . . . . 35
6. O tym, że nie powinno się przypisywać Bogu żadnej zmienności czasów . . . . 37
7. O czasach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8. O świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9. Skąd pochodzi zło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
10. O aniołach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
11. O człowieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
12. O duszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
13. O zmysłach ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
14. O Chrystusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
15. O Duchu Świętym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
16. O Kościele i herezjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
17. O heretykach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
18. O poganach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
19. O Prawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
20. O siedmiu zasadach Prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
21. O różnicy między Testamentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
22. O Symbolu Apostolskim i modlitwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
23. O chrzcie i Komunii Świętej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
24. O męczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
25. O znakach, które uczynili święci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
26. O Antychryście i jego znakach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
27. O zmartwychwstaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
28. O sądzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
29. O piekle . . 76
30. O mękach zgotowanych bezbożnym . . 77
31. O chwale świętych . 78

KSIĘGA DRUGA . 79

1. O mądrości . 79
2. O wierze . . 80
3. O miłości . . 82
4. O nadziei . . 83
5. O łasce . 83
6. O przeznaczeniu . 86
7. O nawróconych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
8. O początkach nawrócenia . 89
9. O walce nawróconych . 90
10. O zaniechaniu nawrócenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
11. O przykładach świętych . 92
12. O skrusze serca . . 94
13. O wyznaniu grzechów i pokucie . 95
14. O rozpaczy grzeszących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
15. O tych, których Bóg opuszcza . . 99
16. O tych, którzy płaczą, a później powracają do występku . 100
17. O grzechu . 101
18. O grzechach lekkich . . 102
19. O grzechach ciężkich . . 103
20. O grzechach jawnych i ukrytych . 104
21. O umiłowaniu grzechu . 105
22. O nieodzownej potrzebie grzeszenia . . 106
23. O przyzwyczajeniu do grzechu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
24. O rozpamiętywaniu grzechu . 108
25. O myśleniu . 108
26. O sumieniu . 110
27. O zamiarze serca . 110
28. O zmysłach ciała . . 111
29. O mówieniu . 111
30. O kłamstwie . 114
31. O przysiędze . . 116
32. O grzechach . . 117
33. O tym, że z grzechów biorą początek grzechy, z cnót cnoty . 118
34. O niewłaściwym użytkowaniu cnót . 119
35. O udawanych cnotach . . 120
36. O dążeniu do cnót . 121
37. O walce cnót przeciwko grzechom . 122
38. O pysze . 123
39. O nieczystości . . 124
40. O wstrzemięźliwości . 128
41. O chciwości . 130
42. O obżarstwie . 131
43. O pijaństwie . . 134
44. O umiarkowaniu w jedzeniu i w piciu . 135

KSIĘGA TRZECIA . 139

1. O razach Bożych . . 139
2. O dwojakim uderzeniu Bożym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
3. O niemocy ciała . 143
4. O znoszeniu kary Bożej . . 144
5. O pokusach diabelskich . . 145
6. O kuszeniach sennych . . 151
7. O modlitwie . 154
8. O czytaniu . . 159
9. O wytrwałości w czytaniu . . 160
10. O nauce, której nie towarzyszy łaska . . 161
11. O pysznych czytelnikach . . 162
12. O cielesnych czytelnikach i heretykach . . 162
13. O pogańskiej literaturze . . 163
14. O dyspucie . 165
15. O kontemplacji i działaniu . 166
16. O tych, którzy gardzą światem . . 167
17. O świętych, którzy odchodzą od uczestnictwa w sprawach tego świata . 169
18. O nader wzniosłych zaleceniach kierowanych do mnichów . . 170
19. O letnich mnichach . . 170
20. O pokorze mnicha, jak również o jego posługiwaniu . . 171
21. O mnichach, których serca pełne są trosk tego świata . . 172
22. O tych, którym staje na przeszkodzie miłość świata . . 173
23. O chełpliwości . 174
24. O obłudzie . . 176
25. O zazdrości . 177
26. O udawaniu . . 179
27. O nienawiści . . 179
28. O miłości . 180
29. O udawanych przyjaźniach . . 181
30. O przyjaźni wynikającej z przysługi . 181
31. O zgodzie wśród ludzi złych . . 182
32. O braterskim upomnieniu . 182
33. O przełożonych Kościoła . 184
34. O niegodnych przełożonych . . 185
35. O przełożonych pozbawionych wykształcenia . . 186
36. O nauce i przykładach przełożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
37. O tych, którzy dobrze uczą, lecz źle żyją . . 187
38. O przykładach nikczemnych kapłanów . 188
39. O cielesnych przełożonych . . 189
40. O zapalczywych nauczycielach . 190
41. O pysznych nauczycielach . 190
42. O pokorze przełożonych . . 191
43. O roztropności w nauczaniu . . 191
44. O milczeniu nauczycieli . 193
45. O obronie, którą kapłani powinni zapewniać ludowi . . 194
46. O nauce, którą kapłani powinni kierować do błądzących . . 195
47. O ludziach poddanych pod władzę innych . . 198
48. O przełożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
49. O sprawiedliwości władców . 200
50. O cierpliwości władców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
51. O występkach władców, czyli o przykładach . 202
52. O tym, że władcy powinni podlegać prawom . 203
53. O karności władców w Kościele . . 203
54. O sędziach . . 203
55. O nieprawych sędziach . . 204
56. O sędziach gadatliwych i skorych do gniewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
57. O względzie na osoby . 206
58. O podarunkach . 206
59. O świadkach . 207
60. O adwokatach . 208
61. O tych, którzy uciskają biednych . . 208
62. O utrapieniach sprawiedliwych . . 210
63. O miłujących świat . 211
64. O miłujących miłosierdzie . 213
65. O krótkości tego życia . . 217
66. O zejściu z tego świata . . 218
indeks biblijny . . 221

Tytuł: Sentencje
Autor: Izydor z Sewilli
Tłumacz: Przekład i opracowanie Tatiana Krynicka
Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM
ISBN: 978-83-7505-847-5
Oprawa: miękka
Stron: 236
Format: 156x232 mm
Cena: 49,00 zł

 Ocena: 2.9/5 Głosów: 8085 
Wydawnictwo:
Wydawnictwo WAM
Recenzje czytelników
Napisz recenzję
Aby dodać recenzję, proszę się zalogować.
Logowanie:
Użytkownik: Hasło: Pamiętaj!   
   Zarejestruj się
Nie napisano jeszcze recenzji. Napisz własną recenzję klikając na przycisk "Napisz recenzję" znajdujący się powyżej.

Na skróty:

Polecamy:

Stopka wydawnicza:

© 2002-2015 Chrześcijański Portal Świętego Izydora
Patrona Internetu i Internautów, ISSN 1803-1285
Wydawca:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Redaktor naczelny:
Tomasz Adam Kaniewski
Adres redakcji:
Redakcja Portalu św. Izydora,
skrytka pocztowa 59,
57-350 Kudowa Zdrój
Konto bankowe:
Fortis Bank Polska, O/Wrocław
73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
Projekt i wykonanie:


Česká verze Wersja polska

0.02543497