ISIDORUS modlitebník
Dnes je úterý, 23. dubna 2024    
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Přihlásit se | RegistraceNejnovější:
Každodenní modlitby
Střelní modtliby
Pobožnosti
Malý katechizmus
Soukromé modlitby
Křížová cesta
Nábožné písně
Litanijní modlitby
Mše svatá
Svátostí
Poezie
Zpět Zpět
Desatero Božích přikázání Tiskni
sobota, 12 dubna 2008, 18:20
Přidal: (Admin)
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Mojžíš s deskami Zákona
Mojžíš s deskami Zákona
Rembrandt van Rijn

1.V jednoho Boha věřit budeš

2.Nevezmeš jména Božího nadarmo.

3.Pomni, abys den sváteční světil.

4.Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.

5.Nezabiješ.

6.Nesesmilníš.

7.Nepokradeš.

8.Nepromluvíš křívého svědectví proti bližnímu svému.

9.Nepožádáš manželky bližního svého.

10. Aniž požádáš statku bližního svého.
Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger

Rychlá navigace:

Doporučujeme:

Provozovatel:

© 2002-2015 Křesťanský Portál Svatého Isidora
Patrona Internetu a Internautů, ISSN 1803-1285
Vydavatel:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Šéfredaktor:
Tomasz Adam Kaniewski
Zástupce pro českou sekci:
Jakub Sowinski
Adresa redakce:
Redakce Isidorus.Net,
ul. Šafránice 555,
547 01 Náchod;
Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna
221929497 / 0300
Projekt a zpracování:


Česká verze Wersja polska

0.01764392