ISIDORUS zprávy
Dnes je sobota, 18. května 2024    
Přihlásit se | RegistraceNejnovější:
Z domova
Ze světa
Z Vatikánu
Z episkopátu
Z diecéze
Z farnosti
Věda
Zpět Zpět
Promluva arcibiskupa Graubnera při návštěvě Ad limina Tiskni
pondělí, 14 listopadu 2005, 23:14
Přidal: Jakub Sowiński (Jakub)
Dnes ráno se čeští a moravští biskupové účastnili bohoslužby u hrobu sv. Petra. Homilii pronesl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Nabízíme její přepis, který připravilo Radio Vatikán.

abp. Jan Graubner, předseda ČBK
abp. Jan Graubner, předseda ČBK
Michal Maňas
Ctihodní bratři ve službě, milovaní bratři a sestry,

připutovali jsme k prahům apoštolským především proto, abychom oživili naši víru, abychom upevnili naše spojení s nástupcem sv. Petra a také s celou světovou církví. První mši svatou slavíme tady, u Petrova hrobu. Toho kdysi Ježíš povolal mezi své učedníky a potom ho vybral mezi Dvanáct. Ježíš je nepřijal jako studenty do své školy, ale spíš jako zakladatel přijímá své první společníky. Nešlo mu o to, aby je vyškolil, vzdělal jenom slovy. Svatý Petr Chryzolog kdysi řekl: "Nauka, která se uděluje slovy, je vědění, nauka, která se sděluje činy, je ctnost. Pravá nauka obsahuje jedno i druhé." Ano, Ježíš formoval apoštoly vším, co dělal, co říkal. On sám se tím, co byl, stal pro ně přikázáním. Oni se stali svědky Kristova života, učení, smrti a vzkříšení. Všechny je poslal hlásat Boží království, získávat učedníky, posvěcovat svátostmi a učit druhé zachovávat všechno, co se sami naučili u Ježíše. Vybavil je k tomu mocí odpouštět a uzdravovat, a dokonce tak silně se za ně postavil, že řekl: "Ten kdo vás slyší, mě slyší, kdo vás přijímá, mě přijímá." Když tedy domyslíme, kdo to je apoštol nebo jeho nástupce, zmocňuje se nás bázeň. A to silně cítíme zvláště my, biskupové. Ale abychom dobře rozuměli, Pán neposílá apoštoly vládnout, nýbrž sloužit. Kdo je mezi vámi první, ať je služebníkem všech.

Základním posláním apoštola je služba spáse duší, za které Kristus umřel. Tento úkol biskupa nesmí překrýt žádná jiná starost. Pro nás biskupy je to dnes příležitost ke zpytování svědomí. Stojíme tady, u hrobu Petrova, kterému dal Pán zvláštní místo mezi apoštoly. Jemu řekl: "Ty jsi skála, na té skále zbuduji svou církev," jemu řekl: "Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno v nebi." Jak paradoxní, nebe se má podřizovat rozhodnutí Petra na zemi? To je možné jen tehdy, žije-li v Petrovi Kristus. Nebe nemůže schvalovat nic jiného než to, co samo stanovilo. V těchto slovech je bez pochyby vyjádřena zářící přítomnost Krista v Petrovi, v hlavě apoštolského sboru, v první hierarchii církve. Petra to postavení ale nezbavilo lidských slabostí, zakusí i pád, zapření Krista, jak to předpověděl Pán, nejen slovy "Dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš," ale už tím "Šimone, Šimone, Satan si vás vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím." Ježíš ví, komu a jaký úkol svěřil. Proto se sám za ně pomodlí.

Vzpomeneme-li na seslání Ducha svatého, tam už vidíme jiného Petra, plného moudrosti, ducha a síly. Po jeho svědectví církev roste a skutky apoštolů svědčí, že všichni, kdo vyznali víru, drželi pevně pohromadě a těšili se všeobecné oblibě a stále rostl počet mužů i žen, kteří přijímali víru. Na to myslíme u hrobu prvního papeže Petra, když se připravujeme na osobní setkání s jeho nástupcem, dnešním papežem Benediktem, který převzal nejen Petrův úkol, ale i přísliby Ježíše Petrovi.

Prosme při této mši svaté za Svatého otce Benedikta, ale prosme i za nás, a za všechny křesťany, abychom dovedli papeže přijímat i poslouchat jako Krista. Prosme však i za to, abychom kolem něj dovedli vytvářet takové společenství, jako křesťané v Jeruzalémě kolem Petra. Abychom pevně drželi pohromadě, dovedli mít všechno společné či dát všechno do společného a zaujali svět, který při pohledu na nás bude říkat jako tehdy: hle, jak se milují. Pak se budeme těšit i dnes všeobecné oblibě a naše společenství církve porostou. Kéž naše pouť k hrobu apoštola Petra i setkání s jeho dnešním nástupcem přinese právě tyto plody. Amen.
Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger


Váše názory: Přidejte svůj komentář Číst vše (0)
Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.
Přihlásit se:
Jméno: Heslo: Přihlásit se trvale!   
   Zaregistrujte se
K tomuto tématu nejsou žádné příspěvky. Váš může být první.

Rychlá navigace:

Doporučujeme:

Provozovatel:

© 2002-2015 Křesťanský Portál Svatého Isidora
Patrona Internetu a Internautů, ISSN 1803-1285
Vydavatel:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Šéfredaktor:
Tomasz Adam Kaniewski
Zástupce pro českou sekci:
Jakub Sowinski
Adresa redakce:
Redakce Isidorus.Net,
ul. Šafránice 555,
547 01 Náchod;
Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna
221929497 / 0300
Projekt a zpracování:


Česká verze Wersja polska

0.03752183