ISIDORUS zprávy
Dnes je pátek, 19. dubna 2024    
Přihlásit se | RegistraceNejnovější:
Z domova
Ze světa
Z Vatikánu
Z episkopátu
Z diecéze
Z farnosti
Věda
Zpět Zpět
Kdo bude volit papeže? Tiskni
pátek, 8 dubna 2005, 9:00
Přidal: Jakub Sowiński (Jakub)
Uvádíme plný seznam členů - volitelů kardinálského kolegia. To právě oni budou volit nového papeže katolické církve. Seznam zpracován na základě oficiálních internetových stran Apoštolského stolce (ze dne 23.03.2005) a obsahuje také krátkou informaci o každém kardinálovi. U tzv. papabilů (tj. favoritů na Petrův trůn) jsme uvedli snímky.

AGNELO Geraldo Majella - Arcibiskup Salvadoru, Brazílie. Narozen 19. října 1933. Má doktorát z liturgie, Předseda národní konference brazilských biskupů od roku 2003. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. února 2001.

AGRÉ Bernard - Arcibiskup Abidjanu, Pobřeží slonoviny. Narozen 2. března 1926. Má doktorát z kanonického práva, byl předsedou biskupské konference západní Afriky. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. února 2001.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ Francisco - emeritní arcibiskup Toleda, Španělsko. Narozen 14. července 1925. Má doktorát z kanonického práva. Pracuje jako poradce v oblasti jednoty křesťanů. Jmenován kardinálem Jane Pavlem II. 21. února 2001.

AMBROZIC Aloysius Matthew - Arcibiskup Toronta, Kanada. Narozen 27. ledna 1930. Má doktorát z teologie. Přednášel v kněžských seminářích, napsal řadu publikací o věcích víry a církve. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. února 1998.

AMIGO VALLEJO Carlos, O.F.M. - Arcibiskup Sevily, Španělsko. Narozen 23. srpna 1934. Velký zastánce sblížení všech náboženství světa. Pracoval na podpoře práv muslimských žen ve společenském životě. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. října 2003.

ANTONELLI Ennio - Arcibiskup Florencie, Itálie. Narozen 18. listopadu 1936. Má doktorát z klasických studií. Aktivně se podílel na vzniku církevních institucí ve Španělsku. Založil seminář a dům pro duchovní. Přičinil se na vzniku skupin mezináboženského dialogu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. října 2003.

ARINZE Francis - prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Narozen 1. listopadu 1932 v Nigérii. Mnohaletý předseda Rady pro dialog mezi náboženstvími. V roce 1999 získal zlatou medaili od mezinárodního sdružení křesťanů a židů, za zásluhy na poli sjednocení těchto vyznání. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 25. května 1985.

BAČKIS Audrys Juozas - Arcibiskup Wilna, Litva. Narozen 1. února 1937. Má licenciát z teologie a doktorát z kanonického práva. Od roku 1964 pracoval v diplomatických službách církve. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. února 2001.

BARBARIN Philippe - Arcibiskup Lionu, Francie. Narozen 17. října 1950. Filozof a teolog. Přednášející a studentský kaplan. Předseda sdružení biskupů, pracujících ve věci zdraví věřících. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. října 2003.

BAUM William Wakefield - emeritní arcibiskup Washingtonu, USA. Narozen 21. listopadu 1926. Má doktorát z teologie. Je také filozofem. Dlouholetý hlavní kaplan vězeňské duchovní správy. Jmenován kardinálem Pavlem VI, 24. května 1976.

BERGOGLIO Jorge Mario, S.I. - Arcibiskup Buenos Aires, Argentina. Narozen 17. prosince 1936. Má doktorát z teologie. Přednášející na katedře psychologie a teologie na univerzitě v San Miguel. Ordinář východních katolických obřadů. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. února 2001.

BERTONE Tarcisio, S.D.B. - Arcibiskup Janova, Itálie. Narozen 2. prosince 1934. Má licenciát z teologie, a doktorát z kanonického práva. Byl profesorem na škole, děkanem, autorem řady děl o kanonickém právu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. října 2003.

BIFFI Giacomo - emeritní arcibiskup Boloně, Itálie. Narozen 13. června 1928. Má doktorát z teologie. Přednášel dogmatickou teologii v seminářích, je autorem řady učebnic. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.25. května 1985.

BOZANIĆ Josip - Arcibiskup Záhřebu, Chorvatsko. Narozen 20. března 1949. Má vzdělání z teologie a kanonického práva. Vyučoval dějiny na Teologickém institutu v Rejkjawiku. Předseda biskupské konference v Chorvatsku. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. října 2003.

CACCIAVILLAN Agostino - Předseda církevní organizace, Itálie. Narozen 14. srpna 1926. Vzdělání v oblasti sociologie a práva. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. února 2001.

CARLES GORDÓ Ricardo María - emeritní arcibiskup Barcelony, Španělsko. Narozen 24. září 1926. Velký entuziasta vědy. Zajímal se o chemii a přesné vědy, co ho ale neoddálilo od Boha. Získal vědecký titul z kanonického práva a zasvětil svou práci šíření katolické víry. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.26. listopadu 1994.

CASTRILLÓN HOYOS Darío - prefekt kongregace pro klérus a předseda papežské komise Ecclesia Dei. Narozen 4. července 1929 v Kolumbii. Má doktorát z kanonického práva, specializuje se také na sociologii, ekonomii a etiku. Byl mimo jiné sekretářem latinskoamerického episkopátu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. února 1998.

CÉ Marco - emeritní patriarcha Benátek, Itálie. Narozen 8. července 1925 roku. Má doktorát z teologie a licenciát z tajemství Písma svatého. Byl rektorem semináře, ve kterém také přednášel. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 30. června 1979.

CIPRIANI THORNE Juan Luis - Arcibiskup Limy, Peru. Narozen 28. prosince 1943. Po skončení technických studií pracoval jako inženýr. Získal doktorát z teologie na univerzitě v Navvare. Účastnil se vyjednávání s teroristy během útoků v Limě. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 2001.

CONNELL Desmond - emeritní arcibiskup Dublinu, Irsko. Narozen 24. března 1926. Má doktorát z filozofie. Přednášel na fakultě metafyziky univerzity v Dubliu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 2001.

da CRUZ POLICARPO José - patriarcha Lisabonu, Portugalsko. Narozen 26. února 1936. Má doktorát z teologie. Přednášející a děkan. Autor mnoha knížek a učebnic. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 2001.

DANNEELS Godfried - Arcibiskup Mechelen-Brussels, Belgie. Narozen 4. června 1933. Vojenský ordinář, má doktorát z teologie. Jmenovaný Janem Pavlem II. předsedou speciálního synodu w Holandsku (rok 1978), mající za cíl vyznačení nové role křesťanské nauky ve světě. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.2. února 1983.

DAOUD Ignace Moussa I - emeritní patriarcha Antiochie pro Syřany, prefekt kongregace pro východní církve a hlavní kancléř papežského orientálního institutu. Narozen 18. září 1930 v Sýrii. Má licenciát z kanonického práva. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 2001.

DARMAATMADJA Julius Riyadi, S.I. - Arcibiskup Djakarty, Indonésie. Vojenský ordinář, narozen 20. prosince 1934. Má licenciát z filozofie. Mnohaletý šiřitel křesťanství v Indonésii. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.26. listopadu 1994.

DE GIORGI Salvatore - Arcibiskup Palerma, Itálie. Narozen 6. září 1930. Člen, sekretář nebo předseda mnoha konferencí a náboženských shromáždění. Autor rozmanitých publikací a článků o duchovních, spirituálních aspektech víry. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 1998.

DIAS Ivan - Arcibiskup Bombaje, Indie. Narozen 14. května 1936. Má doktorát z kanonického práva Řadu let pracuje v diplomatických službách církve po celém světě. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 2001.

EGAN Edward Michael - Arcibiskup New Yorku, USA. Narozen 2. května 1932. Má licenciát z teologie a doktorát z kanonického práva. Angažoval se v lidských právech a ekumenismu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 2001.

ERDŐ Péter - Arcibiskup Budapeště, Maďarsko. Narozen 25. června 1952. Má dva doktoráty, z teologie a kanonického práva. Mnohaletý profesor a přednášející. Autor učebnic. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. října 2003.

ERRÁZURIZ OSSA Francisco Javier, dei P. di Schönstatt - Arcibiskup Santiaga, Chile. Narozen 5. září 1933. Má licenciát z teologie, získaný na univerzitě ve Švýcarsku. Přednášející na škole, Šiřitel křesťanství v Chile. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 2001.

ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI Frédéric, C.I.C.M. - Arcibiskup Kansasy, Kongo. Narozen 3. prosince 1930. Má doktorát ze sociologie. Zabývá se evangelizací, šířením víry, ekonomií ve společenském aspektu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.28. června 1991.

FALCAO FREIRE José - emeritní arcibiskup Brasilie, Brazílie. Narozen 23. října 1925. Získal vzdělání z oblasti filozofie a teologie. Aktivní ochránce křesťanství v Brazílii. Pracuje podle zásady "služba pro lidskost". Podporuje ekumenismus a dialog mezi náboženstvími. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.28. června 1988.

GEORGE Francis Eugene, O.M.I. - Arcibiskup Chicaga, USA. Narozen 16. ledna 1937. Přednášel filozofii, ze které získal doktorát. Je autorem mnoha učebnic. Má také doktorát z teologie. Předseda mnoha konferencí a náboženských setkání. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. února 1998.

GIORDANO Michele - Arcibiskup Naples, Itálie. Narozen 26. září 1930. Má licenciát z teologie. Mimo jiné otevřel přes 60 let uzavřený kněžský seminář. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 28. června 1988.

GLEMP Józef - Arcibiskup Varšavy, primas Polska. Ordinář pro věřící východních obřadů. Narozen 18. prosince 1929. Má doktorát z kanonického práva. Přes 23 let byl předsedou biskupské konference Polska. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 2. února 1983.

GROCHOLEWSKI Zenon - prefekt kongregace pro katolickou výchovu, velký kancléř gregoriánské univerzity. Narozen 11. října 1939. Má doktorát z kanonického práva. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 2001.

HAMAO Stephen Fumio - Předseda církevní organizace pro starost o imigranty. Narozen 9. března 1930 v Tokiu, Japonsko. Vzdělání získal v oblasti kanonického práva. Kaplan studentů, šiřitel křesťanské víry v Japonsku. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. října 2003.

HERRANZ Julián - Předseda právní rady a disciplinární komise římské kurie. Narozen 31. března 1930 ve Španělsku. Ukončil studia medicíny a kanonické právo. Byl přednášejícím na univerzitě a sekretářem několika papežských rad. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. října 2003.

HUMMES Cláudio, O.F.M. - Arcibiskup Sao Paula, Brazílie. Narozen 8. srpna 1934. Má doktorát z filozofie. Zastánce dialogu mezi náboženstvími a ekumenizmu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. února 2001.

HUSAR Lubomyr, M.S.U. - Hlavní arcibiskup Ukrajiny. Narozen 26. února 1933. Vyučoval náboženství v kněžských seminářích. Získal doktorát z teologie. Předseda synodu ukrajinských katolických církví. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II.21. února 2001.

JAWORSKI Marian - Arcibiskup Lvova, Ukrajina. Narozen 21. srpna 1926. Má doktoráty z teologie a filozofie. Přednášel na Akademii Katolické Teologie ve Varšavě (dnes Univerzita Kardinála Stefana Wyszynskiego). Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 1998.

KASPER Walter – Předseda papežského kolegia pro podporu jednoty křesťanů. Narozen 5. března 1933 v Německu. Má doktorát a habilitace z teologie. Dlouholetý přednášející a děkan teologické fakulty na univerzitě v Tubingenu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 2001.

KEELER William Henry - Arcibiskup Baltimore, USA. Narozen 4. března 1931. Má doktorát z kanonického práva. Aktivní pracovník pro mezináboženský dialog, zvláště se židy. Známý a ceněný zvláště za práci pro smíření různých náboženství. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 26. listopadu 1994.

KITBUNCHU Michael Michai - Arcibiskup Bangkoku, Thajsko. Narozen 25. ledna 1929. Má licenciát z filozofie a teologie. Ovládá jazyky: angličtinu, italštinu, francouzštinu, čínštinu a thajštinu. Administrátor a stavitel církve v Bangkoku. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 2. února 1983.

LAW Bernard Francis - emeritní Arcibiskup Bostonu, USA. Narozen 4. listopadu 1931. Absolvoval Harvard. Dlouholetý pracovník pro ekumenický dialog. Autor článků o mezináboženském smíření. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 25. května 1985.

LEHMANN Karl - Biskup Mainzu, Německo. Narozen 16. května 1936. Má doktorát z filozofie a teologie. Předseda německé biskupské konference od r.1987. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 2001.

LÓPEZ RODRÍGUEZ Nicolás de Jesús - Arcibiskup Santa Dominga, Dominikánská rep. Vojenský ordinář. Narozen 31. října 1936. Od dětství se zajímal o teologii. Vystudoval také sociální vědy. Organizoval mnoho konferencí, byl předsedou Konference pro spravedlnost a pokoj. Má titul doctora honoris causa. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 28. června 1991.

LÓPEZ TRUJILLO Alfonso - Předseda papežské Rady pro rodinu, emeritní Arcibiskup Medellin, Kolumbie. Narozen 8. listopadu 1935. Má doktorát z filozofie a také ukončené kursy z teologie a sociologie. Předseda kolumbijské biskupské konference. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 2. února 1983.

LOZANO BARRAGÁN Javier - Předseda papežské Rady pro zdraví. Narozen 26. ledna 1933 v Mexiku. Má doktorát z dogmatiky. Přednášel teologii a historii v kněžském semináři. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

LUSTIGER Jean-Marie - emeritní Arcibiskup Paříže, Francie. Narozen 17. září 1926 (rodiče byli polskými Židy). Získal vědecké tituly z teologie a filozofie. Velký nadšenec a propagátor víry u studentů, nezlomný ochránce práv člověka. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 2. února 1983.

MACHARSKI Franciszek - Arcibiskup Krakova, v 1978 nahradil na krakovském stolci Karola Wojtylu. Narozen 20. května 1927. Absolvoval teologická a filozofická studia. Má doktorát z teologie. Známý a ceněný jako učitel a spisovatel. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 30. června 1979.

MAHONY Roger Michael - Arcibiskup Los Angeles, USA. Narozen 27. ledna 1936. Aktivně činný v organizacích pomáhajících lidem s životními problémy. Zastánce etického postoje v ekonomice. Odměněný medailemi za svoji mimocírkevní práci. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 28. června 1991.

MAIDA Adam Joseph - Arcibiskup Detroitu, USA. Narozen 18. března 1930. Má doktorát z občanského práva a licenciát z kanonického práva, teologie a filozofie. Zúčastňoval se soudních procesů před Nejvyšším soudem USA. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 26. listopadu 1994.

MARCHISANO Francesco – dlouholetý předseda mnoha papežských rad, archipresbyter vatikánské basiliky. Narozen 25. června 1929 v Itálii. Vzdělaný ve filozofických a teologických oborech. Aktivně činný v církevních institucích. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

MARTÍNEZ SOMALO Eduardo - emeritní prefekt Institutu pro konsekrovaný život a apoštolát. Jeden z nejbližších spolupracovníků Jana Pavla II. Narozen 3.1 března 1927. ve Španělsku. Znalec teologie a kanonického práva. Předseda biskupských synodů, tajemník církevních institucí. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 28 .června 1988.

MARTINI Carlo Maria, S.I. - emeritní Arcibiskup Milána, Itálie. Narozen 15. února 1927. Má doktorát z teologie a titul magistra z filozofie. Autor mnoha učebnic a vědeckých publikací. Napsal, jako jediný, řecký překlad Nového Zákona. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 2. února 1983.

MARTINO Renato Raffaele - Předseda papežské Rady pro spravedlnost a pokoj. Narozen 23. listopadu 1932 v Itálii. Plnil mise v Nikaragui, na Filipínách, Libanonu, Kanadě a Brazílii. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

McCARRICK Theodore Edgar - Arcibiskup Washingtonu, USA. Narozen 7. června 1930. Má doktorát ze sociologie. Dlouholetý přednášející i děkan katolických fakult na univerzitách. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 2001.

MEDINA ESTÉVEZ Jorge Arturo - emeritní prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Narozen 23. prosince 1926 v Chile. Má doktorát z teologie. Přednášející teologie a filozofie. Dlouholetý soudce církevního tribunálu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 1998.

MEISNER Joachim - Arcibiskup Kolína n R. , Německo. Narozen 25. prosince 1933. Má doktorát z teologie. Dvakrát se setkal na cestách svého života s kardinálem Wojtylou. Předseda německé biskupské konference v letech 1982-1989. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 2. února 1983.

MURPHY-O’CONNOR Cormac - Arcibiskup Westminsteru, Velká Británie. Narozen 24. srpna 1932. Má licenciát z teologie a filozofie. Předseda biskupské konference Anglii a Walesu a také místopředseda evropské biskupské konference. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. .února 2001.

NAPIER Vilfrid Fox, O.F.M. - Arcibiskup Durbanu, Jižní Afrika. Narozen 8. března 1941. Absolvoval filozofická a teologická studia. Angažuje se v propagaci křesťanství v Africe. Jednatel. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 2001.

NICORA Attilio - Předseda administrace pro společnosti apoštolského života. Narozen 16. března 1937 v Itálii. Má doktorát z kanonického práva a z teologie. Dlouholetý přednášející a učitel. Předseda italské biskupské konference. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

OBANDO BRAVO Miguel, S.D.B. - Arcibiskup Managui, Nicaragua. Narozen 2. února 1926. Má všestranné vzdělání, získal doktoráty z matematiky, fyziky a filozofie. Známý a ceněný přednášející. Předseda mnoha církevních i mimocírkevních charitativních organizací. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 25. května 1985.

O’BRIEN Keith Michael Patrick - Arcibiskup Edinburgu, Velká Británie. Narozen 17. března 1938. Má licenciát z chemie a matematiky a titul magistra pedagogiky. Předseda skotské biskupské konference. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října. 2003.

OKOGIE Anthony Olubunmi - Arcibiskup Lagosu, Nigeria. Narozen 16. června 1936. Má licenciát z teologie. Sloužil v nigerijské armádě jako kaplan. Předseda nigerijské biskupské konference. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21 října 2003.

ORTEGA Y ALAMINO Jaime Lucas - Arcibiskup Havany, Kuba. Narozen 18. října 1936. Všestranně vzdělaný v oboru sociálních věd a filozofie. Aktivně se podílí na rozvoji katolické církve na Kubě. Spravuje církevní instituce. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 26. listopadu roku 1994.

OUELLET Marc, P.S.S. - Arcibiskup Quebecu, primas Kanady. Narozen 8. června 1944. Má doktorát z teologie a licenciát z filozofie. Člen Papežské Teologické Akademie. Dlouholetý přednášející a učitel. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

PANAFIEU Bernard - Arcibiskup Marseille, Francie. Narozen 26. ledna 1931. Aktivní pracovník pro mezináboženský dialog. Předseda Rady pro dialog s islámem. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

PASKAI László, O.F.M. - emeritní Arcibiskup Budapešti, Primas Maďarska. Narozen 8. května 1927. Má doktorát z teologie, dlouholetý přednášející a učitel. Nadšený zastánce dialogu na téma víry s mladými lidmi. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 28. června 1988.

PELL George - Arcibiskup Sydney, Austrálie. Narozen 8. června 1941. Má doktorát z filozofie, magister pedagogiky a licenciát z teologie. Dlouholetý předseda Caritas v Austrálii. Angažován do překladu liturgických textů do angličtiny. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

PENGO Polycarp - Arcibiskup Dar-es-Salaamu, Tanzánie. Narozen 5. srpna 1944. Má doktorát z teologie, přednáší v kněžských seminářích. Aktivně podporuje činnost vedoucí k propagaci křesťanství v Tanzánii. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 1998.

PHAM MINH MÂN Jean-Baptiste - Arcibiskup Than-Phô Hô Chí Minh, Vietnam. Narozen v 1934. Pionýr a obhájce víry ve Vietnamu. Založil tam kněžský seminář. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

POLETTO Severino - Arcibiskup Turínu, Itálie. Narozen 18. března roku 1933. Má licenciát z teologie. Působí v nadacích pomáhajících rodinám s problémy. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 2001.

POMPEDDA Mario Francesco - emeritní prefekt apoštolského nejvyššího tribunálu, Itálie. Narozen 18. dubna 1929. Má doktorát z teologie a licenciát z tajemství Písma sv. Úzce spojený s církevními tribunály. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 2001.

POUPARD Paul - Předseda papežské Rady pro kulturu. Narozen 30. srpna 1930 ve Francii. Studoval na Sorbonně, kde obhájil doktoráty z teologie a historie. Dlouholetý vědecký pracovník, rektor Katolického institutu v Paříži. Pracovník pro dialog s ateisty a agnostiky. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 27. května 1985.

PUJATS Janis - Arcibiskup Rigy, Lotyšsko. Narozen 14. listopadu 1930. Člověk vědy, autor knížek a náboženských publikací. Ovládá lotyštinu, ruštinu, polštinu, litevštinu, němčinu a latinu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 1998.

PULJIĆ Vinko - Arcibiskup Sarajeva, Bosna a Hercegovina. Narozen 8. září 1945. Vzdělaný ve filozofických a teologických oborech, aktivně působí v šíření křesťanské víry. Během světové války byl vězněn. Aktivní v médiích, obránce dobré naděje. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 26. listopadu 1994.

QUEZADA TORUNO Rodolfo - Arcibiskup Guatemaly. Narozen 8. března 1932. Má doktorát z kanonického práva. Dlouholetý přednášející a učitel. Předseda mnoha komisí (vzdělávacích, duchovních, apod.). Aktivní pracovník v šíření křesťanské víry v Guatemale. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

RATZINGER Joseph - prefekt Kongregace pro otázky víry, předseda papežské komise pro Bibli a víru, děkan Kolegia kardinálů. Narozen 16. dubna 1927. Má doktorát z teologie a magistra filozofie. Dlouholetý přednášející. Kardinálem ho jmenoval Pavel VI., 27. června 1977.

RAZAFINDRATANDRA Armand Gaétan - Arcibiskup Antananarivo, Madagaskar. Narozen 7. srpna 1925. Vzdělaný v teologii a filozofii. Byl akademickým učitelem. Zaangažovaný ve vzniku ekumenické komise. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 26. listopadu 1994.

RE Giovanni Battista - prefekt Kongregace biskupů, předseda papežské Rady pro Latinskou Ameriku. Narozen 30. ledna 1934. Má doktorát z kanonického práva. Přednášející a učitel. Předseda 10 biskupských synodů. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 2001.

RIGALI Justin Francis - Arcibiskup Filadelfie, USA. Narozen 19 dubna 1935. Má doktorát z kanonického práva. Byl tlumočníkem papeže Pavla VI. Vykonává funkce při Konferenci biskupů USA. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. října 2003.

RIVERA CARRERA Norberto - Arcibiskup Mexika. Narozen 6. června 1942. Má doktorát z teologie a všestranné vzdělaní z filozofie a klasických studií. Přednášející na univerzitách a v kněžských seminářích. Předseda Komise pro rodinu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 1998.

RODRÍGUEZ MARADIAGA Oscar Andrés, S.D.B. - Arcibiskup Tegucigalpa, Honduras. Narozen 29. prosince 1942. Má doktorát z teologie a vědecký titul z psychologie. Přednášející. Předseda Konferenci biskupů Hondurasu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 2001.

ROUCO VARELA Antonio María - Arcibiskup Madirdu, Španělsko. Narozen 24. srpna 1936. Má doktorát z teologie a kanonického práva. Přednášející a autor mnoha vědeckých publikací. Angažuje se v ekumenických procesech. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 1998.

RUBIANO SÁENZ Pedro - Arcibiskup Bogoty, Kolumbie. Narozen 13. září 1932. Absolvoval teologická studia. Aktivně pracuje na šíření víry v Kolumbii. Předseda Konference biskupů v Bogocie. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 21. února 2001.

RUINI Camillo – generální vikář papeže pro římskou diecézi, archipresbyter patriarchální lateránské arcibasiliky a velký kancléř Papežské lateránské univerzity. Narozen 19. února 1931 roku v Itálii. Má doktorát z teologie a licenciát z filozofie. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II., 28. června 1991.

SANDOVAL ÍNIGUEZ Juan – arcibiskup. Guadalajara, Mexiko. Narozen 28. března 1933. Má doktorát z teologie a magisterský stupeň z filozofie. Uznávaný akademický učitel a přednášející. Několikanásobný předseda komise a Konference biskupů. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 26. listopadu 1994.

SARAIVA MARTINS José, C.M.F. – prefekt Kongregace pro svatořečení. Narozen 6. ledna 1932 v Portugalsku. Má doktorát z teologie. Přednášel metafyziku a teologii. Autor mnoha výukových publikací. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 21. února 2001.

SCHEID Eusébio Oscar, S.C.I. – arcibiskup. Rio de Janiero, Brazílie. Ordinář pro východní obřady. Narozen 8. prosince 1932. Má doktorát z křesťanských věd. Dlouholetý přednášející teologie. Aktivní náboženský pracovník, propagující křesťanství. Angažuje se v církevních věcech Brazílie. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 21. října 2003.

SCHÖNBORN Christoph, O.P. – arcibiskup. Vídeň, Rakousko. Narozen 22. ledna 1945. Má doktorát z teologie, filozofie i psychologie. Přednášející i autor náboženských publikací. Předseda Konference rakouských biskupů. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 21. února 1998.SCHVERY Henri – emeritní biskup. Sion, Švýcarsko. Narozen 14. června 1932. Všestranný muž, má diplomy z matematiky, fyziky a teologie, dlouholetý učitel, autor příruček. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II., 28. června 1991.

SCOLA Angelo – patriarcha Benátek, Itálie. Narozen 7. listopadu 1941. Má doktorát z teologie a filozofie. Vyučuje nauku a didaktiku. Angažuje se ve vědách o nauce a antropologii se vztahem k víře. Předseda Konference biskupů. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 21 října 2003.

SEBASTIANI Sergio – předseda Prefektury ekonomické správy apoštolského stolce. Narozen 11. dubna 1931 v Itálii. Studoval na Papežské akademii, má doktorát z kanonického práva. Pracoval na nunciaturách v Peru, Brazílii, v Chile a Francii, a také v sekretariátu papeže. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 21. února 2001.

SEPE Crescenzio – prefekt Kongregace pro duchovní. Narozen 2. června 1943 v Itálii. Má diplomy z filozofie, teologie a kanonického práva. Pracoval jako diplomat Apoštolské stolice na nunciatuře v Brazílii. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 21. února 2001.

SHIRAYANAGI Peter Seiichi – emeritní arcibiskup. Tokio, Japonsko. Narozen 17. června 1928. Má doktorát z kanonického práva a z teologie. Aktivně se podílí na poli evangelizace. Předseda Konference biskupů v Japonsku. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 26. listopadu 1994.

SIMONIS Adrianus Johannes – arcibiskup. Utrecht, Holandsko. Narozen 26. listopadu 1931. Předseda Komise pro náboženskou výchovu. Absolvent teologie. Aktivní obránce křesťanského působení v rodinách. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II., 25. května 1985.

SIN Jaime Lachica – emeritní arcibiskup. Manila, Filipíny. Narozen 31. srpna 1928. Má doktoráty z práva a společenských věd. Dlouholetý a aktivní pracovník v oblasti dialogu mezi náboženstvími a na poli ekumeny. Zasloužil se o rozvoj křesťanského povědomí na Filipínách. Jmenován kardinálem papežem Pavlem VI. 24. května 1976.

SODANO Angelo – člen Kongregace pro nauku víry, Kongregace pro východní církve, Kongregace pro biskupy, Papežské komise pro Vatikánský stát, Institutu náboženského díla. Narozen 23. listopadu 1927 v Itálii. Absolvent teologických a právních studií. Přednášel teologii v duchovním semináři. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 28. června 1991.

STAFFORD James Francis – emeritní arcibiskup. Denver, USA. Narozen 26. července 1932. Vystudoval teologii v Římě. Byl předsedou Komise episkopátu sjednocených stran pro ekumenismus a dialog mezi církvemi a také komise pro manželství a rodinný život. Člen Papežské rady pro svatořečení. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 21. února 1998.

STERZINSKY Georg Maximilian – arcibiskup. Berlín, Německo. Narozen 9. února 1936. Vystudoval teologii. Aktivní pracovník v oblasti katolického vzdělávání i v oblasti starosti o imigranty. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 28. června 1991.

SUÁREZ RIVERA Adolfo Antonio – emeritní arcibiskup. Monterrey, Mexiko. Narozen 9. ledna 1927. Má doktorát z teologie a klasické literatury. Pracoval ve více funkcích v institucích Svaté stolice. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 26. listopadu 1994.

SZOKA Edmund Casimir – emeritní arcibiskup. Detroit, USA. Narozen 14. září 1927. Předseda Papežské rady pro Vatikán, předseda Správy Vatikánského státu. Kardinálem jmenoval ho Jan Pavel II. 28. června 1988.

TAURAN Jean-Louis - Archivář a knihovník katolické církve. Narodil se 5. dubna roku 1943 ve Francii. Vzdělání v oboru teologie, filozofie a kanonického práva. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 21. října 2003.

TERRAZAS SANDOVAL Julio, C.SS.R. - Arcibiskup Santa Cruz de la Sierra, Bolívie. Narodil se 7. března roku 1936. Studoval v Argentině a ve Francii. Zastával funkci představeného řádu redemptoristů ve Vallegrande. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 21. února 2001.

TETTAMANZI Dionigi - Arcibiskup Milána, Itálie. Narodil se 14. března roku 1934. Má doktorát z teologie. Více než 20 let vykládal fundamentální teologii v kněžském semináři. Je členem a konzultantem mnoha institucí Římské kurie. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21 února 1998 roku.

TOPPO Telesphore Placidus - Arcibiskup Ranchi, Indie. Narodil se 15. října roku 1939. Má vzdělání v oboru teologie a historie. Mnoho let přednáší teologii. Předseda biskupské konference v Indii. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 21. října roku 2003.

TUMI Christian Viyghan - Arcibiskup Doualy, Kamerun. Narodil se 15. října roku 1930. Má doktorát z filozofie a licenciát z teologie. Přednáší, píše vědecké knihy. Předseda biskupské konference v Kamerunu. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 28. června roku 1988.

TURCOTTE Jean-Claude - Arcibiskup Montrealu, Kanada. Narodil se 26. června roku 1936. Teolog aktivně propagující křesťanskou víru, zvláště mezi mládeží. Předseda biskupské konference Kanady v letech 1997-2000. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 26. listopadu roku 1994.

TURKSON Peter Kodvo Appiah - Arcibiskup Ghany. Narodil se 11. října roku 1948. Předseda biskupské konference Ghany, předseda Papežské rady pro dialog mezi katolíky i metodisty. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 21. října roku 2003.

VIDAL Ricardo J. - Arcibiskup Cebu, Filipíny. Narodil se 6. února roku 1931. Teolog, aktivně se angažuje v evangelizaci a šíření křesťanské víry. Předseda filipínské biskupské konference v letech 1985-1987. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 25. května roku 1985.

VITHAYATHIL Varkey, C.SS.R. - Arcibiskup Ernakulam-Angamaly, Indie. Narodil se 29. května roku 1927. Má doktorát z kanonického práva. 25 let vykládal tento předmět v semináři redemptoristů v Bangalore. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 21. února 2001.

VLK Miloslav - Arcibiskup Prahy, Čechy. Narodil se 17. května roku 1932. Studoval teologii a archivnictví. Zvláštní sekretář evropské biskupské konference (rok 1991). Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 26. listopadu roku 1994.

VAMALA Emmanuel - Arcibiskup Kampaly, Uganda. Narodil se 15. prosince roku 1926. Získal licenciát z teologie a sociologie. Od roku 1990 je předsedou svazu křesťanů v Ugandě. Neúnavný šiřitel víry, velký aktivista. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 26. listopadu roku 1994.

WETTER Friedrich - Arcibiskup Mnichova, Německo. Narodil se 20. února roku 1928. Má doktorát z teologie a titul magistra filozofie. Mnoho let přednáší a učí na univerzitách, aktivně evangelizuje. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 25. května roku 1985.

WILLIAMS Thomas Stafford - Arcibiskup Wellingtonu, Nový Zéland. Vojenský ordinář. Narodil se 20. března roku 1930. Vzdělání v oboru teologie a sociologie. Předseda biskupské konference na Novém Zélandu v letech 1980-1988. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II 2. února roku 1983.

ZUBEIR VAKO Gabriel - Arcibiskup Kartúmu, Súdán. Narodil se 27. února roku 1941. Má licenciát z teologie. Od roku 1992 předseda biskupské konference v Súdánu. Aktivní šiřitel křesťanské víry. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. 21. října roku 2003.

V souladu s církevním právem funkce některých kardinálů ztratily platnost ve chvíli smrti papeže Jana Pavla II. Týká se to kromě jiného prefektů kongregací a jiných funkcí v Římské kurii. Ve své funkci zůstali pouze Velký penitenciář, generální vikář římské diecéze, almužník jeho svatosti a apoštolští nunciové.
Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger


Váše názory: Přidejte svůj komentář Číst vše (0)
Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.
Přihlásit se:
Jméno: Heslo: Přihlásit se trvale!   
   Zaregistrujte se
K tomuto tématu nejsou žádné příspěvky. Váš může být první.

Rychlá navigace:

Doporučujeme:

Provozovatel:

© 2002-2015 Křesťanský Portál Svatého Isidora
Patrona Internetu a Internautů, ISSN 1803-1285
Vydavatel:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Šéfredaktor:
Tomasz Adam Kaniewski
Zástupce pro českou sekci:
Jakub Sowinski
Adresa redakce:
Redakce Isidorus.Net,
ul. Šafránice 555,
547 01 Náchod;
Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna
221929497 / 0300
Projekt a zpracování:


Česká verze Wersja polska

0.06604313