ISIDORUS katalog stron
Dzisiaj jest środa, 22. maja 2024    
Logowanie | RejestracjaKatalog stron
Zaproponuj stronę Zobacz katalog Ostatnio dodane strony Popularne strony Najwyżej oceniane strony Regulamin dodawania stron Usługa premium Cennik dodatkowych usług
Powrót Powrót

Zasady publikacji odnośników "Premium" w katalogu


1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia przez Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli (dalej tylko Stowarzyszenie) na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegającej na przyjmowaniu do publikacji oraz zamieszczaniu Linków hipertekstowych w Katalogu stron Portalu św. Izydora - Patrona Internetu i Internautów (dalej tylko Portal).

2. W ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną Stowarzyszenie udostępni Użytkownikom możliwość publikacji w Katalogu stron Portalu Linków hipertekstowych odsyłających do wskazanych przez nich adresów URL.

3. Publikacja Linku dokonywana jest na podstawie formularza "Dodaj stronę".

4. Po wypełnieniu formularza Użytkownik potwierdza treść Linku do publikacji, natomiast w przypadku zamówienia usługi "Premium" kontaktuje się z działem reklamy Portalu oraz dokonuje płatności za czas zamawianej publikacji.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w nazwie lub w opisie Linku oraz w linku treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

6. Usługa "Premium" nie dopuszcza umieszczanie Linku stanowiącego ogłoszenie wyborcze lub Linku odsyłającego do stron zawierających materiały wyborcze lub informacje o kandydatach, partiach politycznych, komitetach wyborczych lub inne informacje o tematyce wyborczej.

7. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do usuwania Linków, o których mowa powyżej. W przypadku usunięcia wyżej wymienionych Linków, uiszczone przez użytkownika wynagrodzenie z tytułu umieszczenia Linku "Premium" nie podlega zwrotowi.

8. Stowarzyszenie może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników zamawiających Linki sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez nich w związku z naruszeniem prawa.

9. Użytkownicy mogą zamawiać publikację Linku "Premium", według swojego wyboru, na okres jednego miesiąca bądź na okresy dwóch oraz sześciu miesięcy, jednego roku lub na stałe.

10. Stowarzyszenie publikuje zamówione przez użytkowników Linki "Premium" na zasadzie "pierwsze miejsce wolne", to jest przyznaje Użytkownikom, którzy opłacili publikację, pierwszy wolny termin dla danego miejsca. Użytkownicy nie mogą dokonywać rezerwacji określonego przez nich z góry terminu publikacji poszczególnych Linków.

11. Stowarzyszenie publikuje zamówione przez Użytkowników Linki "Premium" w specjalnym oknie reklamowym w górnej części Katalogu stron.

12. Okres publikacji Linku "Premium" rozpoczyna się i kończy każdorazowo o godzinie 24:00 określonego w zamówieniu terminu.

13. Aktualny cennik usługi "Premium" jest dostępny na stronach Portalu.

14. Stowarzyszeniu przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wysokość przysługującego Stowarzyszeniu wynagrodzenia za publikacje Linków "Premium" będących w trakcie realizacji.

15. Publikację Linków "Premium" Użytkownik może opłacić kartą kredytową, przy pomocy przelewu bankowego lub usługą SMS. Płatności on-line oraz usługę SMS obsługuje firma DotPay.eu.

16. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Stowarzyszeniu pocztą tradycyjną lub elektroniczną nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zakwestionowanej publikacji. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Użytkownika prawa do reklamacji Linku.

17. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Stowarzyszenie według własnego wyboru i możliwości, po konsultacjach z Użytkownikiem, zobowiązane jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację Linku "Premium".

18. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Linków oraz zawartość stron internetowych, do których Linki odsyłają.

19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Portalu. Stowarzyszeniu przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmieniony regulamin staje się wiążący z chwilą opublikowania go na stronie Portalu.


Na skróty:

Polecamy:

Stopka wydawnicza:

© 2002-2015 Chrześcijański Portal Świętego Izydora
Patrona Internetu i Internautów, ISSN 1803-1285
Wydawca:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Redaktor naczelny:
Tomasz Adam Kaniewski
Adres redakcji:
Redakcja Portalu św. Izydora,
skrytka pocztowa 59,
57-350 Kudowa Zdrój
Konto bankowe:
Fortis Bank Polska, O/Wrocław
73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
Projekt i wykonanie:


Česká verze Wersja polska

0.01771998