ISIDORUS zprávy
Dnes je čtvrtek, 22. února 2024    
Přihlásit se | RegistraceNejnovější:
Z domova
Ze světa
Z Vatikánu
Z episkopátu
Z diecéze
Z farnosti
Věda
Zpět Zpět
PASTÝŘSKÝ LIST K SV. VÁCLAVU Tiskni
neděle, 21 září 2008, 6:00
Přidal: (Admin)
Drazí spolubratři kněží a jáhni, milí řeholníci a řeholnice, drazí věřící!

Hrob sv. Václava
Hrob sv. Václava
Praha
V běžném každodenním životě přichází tolik událostí, domácích i světových, jedna překrývá druhou a mnohé rychle zapadají za horizont běžícího času. V letošním roce jsme si připomínali některé tzv. „osmičkové události“ z našich moderních dějin, které mají význačné formující místo v naší historii.

V této souvislosti jsme si hned na začátku roku připomněli pro naše dějiny zvláště významnou skutečnost – narození sv. Václava, vzdělaného křesťanského vládce a mučedníka, jehož život na počátku našich dějin má zakládající důležitost. Zůstal po staletí zářivou postavou našich dějin a je i po jedenácti stech letech aktuální výzvou pro naši dobu. Proto jsme vyhlásili tento rok za svatováclavský.

Nyní se blíží ústřední slavnost tohoto jubilea, národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi a pak i další významné události svatováclavského roku. Naše slavení ale nemůže zůstat jen vnější událostí. Úcta ke světci a zamyšlení nad jeho životem, který ovlivňoval víc než tisíc let naše dějiny, nám klade otázky a výzvy i pro přítomnost. Naši národní světci jsou nejen našimi ochránci, ale také „ikonami“ a konkrétním podobenstvím evangelního života pro náš dnešek. Dívejme se proto na životní cestu, jednání a příklad sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona našeho národa, a hledejme inspiraci. Síla evangelia v jeho životě zůstává jako dědictví. A to je hned první otázka: jaké dědictví zanecháváme my svým potomkům a co jim z převzatého pokladu víry předáváme? Sv. Ludmila, bába sv. Václava, svému vnukovi věrně předávala víru, živý vztah k Bohu. A Václav pak toto dědictví přinášel svým životem a svým příkladem celému národu, aniž z víry dělal ideologii pro upevnění své vladařské moci. Velká inspirativní výzva!
Co my považujeme ve svém životě za skutečně důležité? Hmotné „statky“ nebo hodnoty pro poctivý a pravdivý život zajišťující budoucnost, jako jsou upřímnost, spravedlnost, věrnost, poctivost, statečnost? Svatý Václav byl na začátku našich dějin prvním vzdělaným křesťanským panovníkem.

Kladl základy našich dějin a do jejich kořenů vkládal křesťanské hodnoty: hluboký vztah k Bohu, vzájemné mezilidské vztahy založené na křesťanské lásce, úctu k životu, svobodu pro všechny, péči o chudé, toleranci, zodpovědnost. Václavovi šlo o víru živou a žitou, ne o nějaký nástroj ovlivňování.

Zdá se, že se ve světě začíná pomalu vracet hledání pevných hodnot jako perspektiva budoucnosti. Život sv. Václava i ostatních světců jsou dokladem, že život postavený na evangelních hodnotách má trvalost a dává člověku naději pro budoucnost, bez níž se nedá žít. Vnější oslavy, i kdyby byly sebevětší a budily velké uznání a obdiv ke světci, by nakonec zanechaly možná jen pocit prázdnoty a zbytečnosti, kdyby nevyústily v konkrétní přisvojení si těchto hodnot, všeho toho krásného a dobrého, co vytváří trvalost a velikost postav světců naší minulosti.

Při svém pohledu na život a vzor sv. Václava však nesmíme podlehnout omylu dnešního člověka, který se spoléhá jen sám na sebe, na svoje schopnosti a nadání a vše měří výkonem. V mešní prefaci o světcích vyznáváme: „Velikost jejich života je tvůj dar…“ Když se necháváme inspirovat životem sv. Václava, nepřehlédněme jeho živou víru, která ho vedla k tomu, aby se neopíral jen o svou panovnickou moc, o své vlohy a vzdělání, ale o Krista, v kterého věřil. Z tohoto pramene pak vycházejí trvalé plody a síla v nejobtížnějších okamžicích jeho života. Tento základní rozměr světcova života se musí stát nejsilnější inspirací pro náš dnešek.

Všechny vás proto zveme na jubilejní pouť do Staré Boleslavi, k oslavě a úctě sv. Václava, dědice České země, mučedníka a knížete. Přijďte se poklonit vzácné relikvii tohoto patrona a ochránce našeho národa, která je znamením jeho živé přítomnosti v našich dějinách. K tomu vám společně žehnáme

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český
Mons. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký
Mons. Jiří Paďour OFMCap., biskup českobudějovický
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský


Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger


Váše názory: Přidejte svůj komentář Číst vše (0)
Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.
Přihlásit se:
Jméno: Heslo: Přihlásit se trvale!   
   Zaregistrujte se
K tomuto tématu nejsou žádné příspěvky. Váš může být první.

Rychlá navigace:

Doporučujeme:

Provozovatel:

© 2002-2015 Křesťanský Portál Svatého Isidora
Patrona Internetu a Internautů, ISSN 1803-1285
Vydavatel:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Šéfredaktor:
Tomasz Adam Kaniewski
Zástupce pro českou sekci:
Jakub Sowinski
Adresa redakce:
Redakce Isidorus.Net,
ul. Šafránice 555,
547 01 Náchod;
Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna
221929497 / 0300
Projekt a zpracování:


Česká verze Wersja polska

0.04312086