ISIDORUS wiadomości
Dzisiaj jest sobota, 13. kwietnia 2024    
Logowanie | RejestracjaNajnowsze:
Z kraju
Ze świata
Z Watykanu
Z episkopatu
Z diecezji
Z parafii
Nauka
Powrót Powrót
Pamiętaj, wywieś flagę! Drukuj
wtorek, 29 kwietnia 2008, 12:00
Dodał: (Admin)
Już niebawem po raz trzeci będziemy obchodzić w Polsce Dzień flagi. Święto to ustanowione zostało przez Sejm w 2004 r. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o polskich symbolach narodowych, które wyrażają i podkreślają naszą tożsamość i wartości. Flaga jako jeden z symboli narodowych zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze. Jest widoczną oznaką naszej pamięci i wdzięczności dla naszych przodków, którym zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą.2 maja po raz trzeci będziemy obchodzić w Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to ustanowione zostało przez Sejm na mocy znowelizowanej w 2005 roku ustawy o o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, z póź. zm.)

Poza wprowadzeniem Flagi RP nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w zakresie używania symboli państwowych, przede wszystkim "zwróciła" symbole narodowe obywatelom. Na mocy nowelizacji każdy może wywieszać flagę w celu uczczenia ważnych uroczystości, rocznic i świąt państwowych. Flaga może towarzyszyć również naszemu życiu prywatnemu, kiedy np.: chcemy uczcić ważne wydarzenie rodzinne. Należy jednocześnie pamiętać, że otaczanie flagi i innych symboli państwowych czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

Symbole narodowe stanowią o tożsamości państwa, narodu oraz obywateli. Są wyrazem czci, szacunku, wartości narodowych oraz istotnym elementem w kształtowaniu postaw patriotycznych. Flaga obok innych symboli państwowych zajmuje szczególne miejsce w naszej tradycji i kulturze. Jest widocznym wyrazem patriotyzmu, oznaką naszej pamięci i wdzięczności dla naszych przodków, którym zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą.

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej określone zostały w art. 28 Konstytucji RP oraz w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, z późn zm.).

Według ustawy Godłem RP jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwrócony w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy (art. 2 ustawy oraz załącznik nr 1 do ustawy).

Barwami RP są kolory biały i czerwony ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, dolny czerwonego. Barwy w układzie pionowym umieszcza się w ten sposób, że kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu (art. 4 ustawy).

Flagą państwową RP jest prostokątny płat tkaniny o barwach RP, umieszczony na maszcie (art. 6 ustawy). Ustawa dopuszcza również drugi wzór flagi państwowej w postaci prostokątnego płata tkaniny o barwach RP z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem RP. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8. Używanie (podnoszenie) flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej zastrzeżone jest dla podmiotów wymienionych w artykule 8 ustawy tj:

* przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą, na budynkach lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierowników tych przedstawicielstw, urzędów i misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji,
* cywilnych lotnisk i lądowisk,
* cywilnych samolotów komunikacyjnych podczas lotów za granicą,
* kapitanatów (bosmanatów) portów – na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe.

Istniejące uregulowania prawne w zakresie symboli państwowych i ich używania jak pokazują przykłady powyżej w dość jednoznaczny sposób określają wzór godła i flagi. Niestety zapisy dotyczące używania symboli są w znacznej części dużo bardziej ogólne, często niejednoznaczne i niespójne. Taki stan często jest przyczyną różnic w interpretacji poszczególnych przepisów a w konsekwencji prowadzi do niejednolitego eksponowania godła i flagi RP.
Najwyższa Izba Kontroli w ramach "Kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej" przeprowadzonej w 2005 roku opracowała na podstawie powszechnie uznanych praktyk i doświadczeń innych krajów, wyników dyskusji z udziałem przedstawicieli różnych szczebli administracji publicznej oraz specjalistów z dziedziny heraldyki i weksykolologii "Zasady dobrej praktyki używania symboli państwowych przez administrację publiczną oraz placówki oświatowe".

Wśród podstawowych zasad związanych z użytkowaniem symboli państwowych autorzy raportu wymieniają:

* Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem.
* Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp.
* Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł).
* Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w hierarchii znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz państwowych.
* Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych - należy je umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały.

Używane godła i flagi muszą być zgodne z wzorami określonymi w ustawie. Dlatego też przy zakupie nowych godeł i flag należy upewnić się, że są zgodne z wzorami zawartymi w ustawie. Należy również pamiętać o czystości godła i flagi oraz ich stanie fizycznym, tj. dbać by nie były zniszczone, uszkodzone, zgniecione, postrzępione, wyblakłe, itp. NIK zaleca również określenie minimalnej częstotliwości wymiany flag na czyste oraz czyszczenia godeł. Natychmiastowej reakcji wymagają przypadki, w których godło lub flaga ulegną zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu (np. w wyniku nieprzyjaznych warunków atmosferycznych).

Pomieszczenie, w którym przechowywane są godła i flagi powinno być czyste oraz zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą flag i godeł.

Nie można pozwolić sobie również na wyrzucenie do śmietnika, lub porzucenie w przypadkowych miejscach wycofanych z użycia godeł i flag. Zużyte flagi powinny być gromadzone i niszczone w sposób godny, najlepiej palone, po pozbawieniu ich cech używalności. Przed zniszczeniem flaga powinna być rozcięta, w celu rozdzielenia barwy. Metalowe tablice z godłem warto dokładnie zamalować lub pociąć przed zezłomowaniem. Wskazane jest również prowadzenie ewidencji przychodów (zakupy) oraz rozchodów (protokoły niszczenia) flag i godeł.

źródło: RegioPortal.pl


Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger


Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)
Aby dodać komentarz, proszę się zalogować.
Logowanie:
Użytkownik: Hasło: Pamiętaj!   
   Zarejestruj się
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.

Na skróty:

Polecamy:

Stopka wydawnicza:

© 2002-2015 Chrześcijański Portal Świętego Izydora
Patrona Internetu i Internautów, ISSN 1803-1285
Wydawca:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Redaktor naczelny:
Tomasz Adam Kaniewski
Adres redakcji:
Redakcja Portalu św. Izydora,
skrytka pocztowa 59,
57-350 Kudowa Zdrój
Konto bankowe:
Fortis Bank Polska, O/Wrocław
73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
Projekt i wykonanie:


Česká verze Wersja polska

0.03320002