ISIDORUS wiadomości
Dzisiaj jest sobota, 18. maja 2024    
Logowanie | RejestracjaNajnowsze:
Z kraju
Ze świata
Z Watykanu
Z episkopatu
Z diecezji
Z parafii
Nauka
Powrót Powrót
Zmiany w cenniku Poczty Polskiej Drukuj
piątek, 27 lutego 2009, 13:00
Dodał: (Admin)
Dyrektor Generalny Poczty Polskiej przedłożył Prezesowi UKE projekt Cennika powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym z planowanym terminem wprowadzenia od 1 kwietnia 2009 roku.

W ocenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawione przez Pocztę Polską zasady ustalania cen niektórych powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym nie są zgodne z ustanowioną w art. 50 ust. 2 Prawa pocztowego zasadą ustalania opłat w oparciu o kryterium przejrzystości.W trakcie postępowania stwierdzono bowiem, że przyjęty przez Pocztę Polską sposób ustalania cen przesyłek listowych ekonomicznych i priorytetowych w dwóch ostatnich przedziałach wagowych ma na celu zapewnienie spójności cenowej pomiędzy najcięższymi przesyłkami listowymi poleconymi (powyżej 500 gram) a najlżejszymi paczkami pocztowymi (do 2 kg). W ten sposób, w ocenie Prezesa UKE, operator publiczny zaburza przejrzystość zasad, jakimi zgodnie z przepisami Prawa pocztowego powinien kierować się przy ustalaniu opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.


Propozycje podwyżek objęte sprzeciwem

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonego przez Pocztę Polską projektu cennika i stwierdzeniu naruszenia zasady kształtowania opłat wyrażonej w art. 50 ust. 2 Prawa pocztowego, Prezes UKE wydał decyzję o sprzeciwie do projektu Cennika powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym w części dotyczącej przesyłek:

* listowych nierejestrowanych ekonomicznych o wadze powyżej 500 g do 2000 g,
* listowych nierejestrowanych priorytetowych o wadze powyżej 500 g do 1000 g,
* poleconych ekonomicznych o wadze powyżej 500 g do 2000 g,
* poleconych priorytetowych o wadze powyżej 500 g do 1000 g,
* listowych z zadeklarowaną wartością ekonomicznych powyżej 500 g do 2000 g,
* listowych z zadeklarowaną wartością priorytetowych powyżej 500 g do 1000 g.Obniżona cena listu priorytetowego

Cena priorytetowych przesyłek listowych o wadze do 50 g zostaje obniżona z 2,10zł na 1,95zł, co oznacza zarazem, że zmniejszy się cenowa granica obszaru zastrzeżonego dla Poczty Polskiej (obecnie wynosi ona 5,25zł, a po obniżce wynosiłaby 4,88zł).

Obniżka obszaru zastrzeżonego będzie miała znaczenie dla promowania efektywnej konkurencji, ponieważ zmniejszy się cenowa bariera dostępu do świadczenia usług pocztowych przez pozostałych operatorów. Jednocześnie powinno to spowodować wymierne korzyści dla klientów, którzy zapłacą mniejszą cenę za usługi.Pozostałe zmiany w cenniku

Niezależnie jednak od zgłoszonego sprzeciwu wobec zmiany cen na ww. przesyłki, należy podkreślić, że w wyniku działania Prezesa UKE, większość aktualnie zaproponowanych przez Pocztę Polską zmian cen powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym jest dla klientów korzystniejsza aniżeli zmiany cen, które były objęte sprzeciwem Prezesa UKE wydanym w październiku 2008 roku (wówczas sprzeciw dotyczył całego projektu cennika).

Przede wszystkim obecnie przedłożone podwyżki cen nie przekraczają wysokości wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku (czyli progu 13,3%). Przykładowo, Prezes UKE ograniczył przekraczającą ten wskaźnik podwyżkę ceny:

* przesyłek listowych ekonomicznych o wadze od 100 do 350g w gabarycie B (z 2,50zł na 2,30zł) oraz o wadze od 350g do 500g w gabarycie A (z 3zł na 2,70zł) i gabarycie B (z 4zł na 2,90zł),
* przesyłek listowych priorytetowych o wadze od 100g do 350g w gabarycie A (z 3zł na 2,90zł) i gabarycie B (z 4 zł na 3,50zł) oraz o wadze od 350g do 500g w gabarycie A (z 4 zł na 3,60 zł) i gabarycie B (z 6 zł na 4 zł).Wzrost ceny ekonomicznej przesyłki listowej


Zwiększeniu jednakże ulega cena ekonomicznej przesyłki listowej do 50g ze 1,45zł do 1,55zł, przy czym wzrost tej ceny jest niższy niż wzrost kosztu jednostkowego tej usługi. Z danych przedłożonych przez Pocztę Polską wynika, że największy wpływ na wzrost kosztu jednostkowego tej usługi miał wzrost kosztów pośrednich, w tym: koszty stałe utrzymania sieci pocztowej, koszty eksploatacji, koszty przewozu przesyłek pocztowych, koszty pośrednie działalności pocztowej pozostałe oraz koszty eksploatacji w rejonie doręczeń, a ponadto wzrost narzutu kosztów ogólnozakładowych i sprzedaży.Procedura oceny projektu cennika

Zgodnie z art. 50 ust. 3 - 4 ustawy Prawo pocztowe operator publiczny (czyli obecnie Poczta Polska) przedkłada Prezesowi UKE projekt cennika powszechnych usług pocztowych oraz projekt zmian do obowiązującego cennika wraz z określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia każdej usługi, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia.

Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia projektu cennika powszechnych usług pocztowych lub projektu zmian do obowiązującego cennika, wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu tego cennika albo projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy. Cennik powszechnych usług pocztowych lub jego zmiany w zakresie objętym sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.

Prawo pocztowe zawiera szereg przepisów określających zasady ustalania wysokości opłat za powszechne usługi pocztowe:

* powszechne usługi pocztowe mają być świadczone po przystępnych cenach (art. 3 pkt 25),
* wysokość opłat może być uzależniona w szczególności od rodzaju, masy lub terminów doręczenia przesyłki (art. 30 ust. 1),
* opłaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych powinny być ustalone z uwzględnieniem kosztów ich świadczenia (art. 50 ust. 1),
* zasady ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych powinny być jednolite na terytorium całego kraju oraz przejrzyste i niedyskryminujące (art. 50 ust. 2),
* wysokość oraz sposób uiszczania opłat za usługi pocztowe musi uwzględniać zasady określone w ustawie (art. 51 ust. 1).


źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej - www.uke.gov.pl


Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger


Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)
Aby dodać komentarz, proszę się zalogować.
Logowanie:
Użytkownik: Hasło: Pamiętaj!   
   Zarejestruj się
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.

Na skróty:

Polecamy:

Stopka wydawnicza:

© 2002-2015 Chrześcijański Portal Świętego Izydora
Patrona Internetu i Internautów, ISSN 1803-1285
Wydawca:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Redaktor naczelny:
Tomasz Adam Kaniewski
Adres redakcji:
Redakcja Portalu św. Izydora,
skrytka pocztowa 59,
57-350 Kudowa Zdrój
Konto bankowe:
Fortis Bank Polska, O/Wrocław
73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
Projekt i wykonanie:


Česká verze Wersja polska

0.03897285